author-avatar

About Kim Hesvang

Kim blev færdiguddannet som dyrlæge, Cand. Med. Vet, ved Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole i 1980. Fra 1980-1992 var Kim ansat ved et af landets dengang største dyrehospitaler for mindre husdyr de sidste 4 år som overdyrlæge. Siden 1992 har Kim drevet selvstændig konsulentvirksomhed (Dansk Dyrlæge Rådgivning) omfattende bl.a. Speciel kirurgisk og medicinsk assistance til dyrlægekolleger og sideløbende igennem årene Leder af forsknings-, produktudviklings- og kvalitetssikring- afdelinger i 5 pet food relaterede virksomheder. Kim er desuden underviser, forfatter og foredragsholder og vil besvare jeres spørgsmål på vores hjemmeside ligesom han ind imellem vil komme med indlæg og gode råd om hunde og katte som måske kunne have jeres interesse.